Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

Εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου