Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
μετά τις εκλογές της 12ης Νοέμβρη 2014
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18-11-2014
Σήμερα στις 18/11/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, στο γραφείο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γ.Ν. Ρεθύμνου συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου», σε πρώτη συνεδρίαση μετά τις εκλογές των μελών του συλλόγου στις 12ης Νοέμβρη 2014 και έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου του πρώτου συνδυασμού σε ψήφους «Ταξική Συσπείρωση Υγειονομικών» (στηρίζεται από το ΠΑΜΕ) Δαμιανάκη Γεώργιου.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι εκλεγμένοι συνάδελφοι από κάθε συνδυασμό :
Α) Από τον πρώτο συνδυασμό «Ταξική Συσπείρωση Υγειονομικών» ο Δαμιανάκης Γεώργιος, και Δασκαλάκης Βασίλειος, Β) Από τον δεύτερο συνδυασμό «Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων» Νικητάκη Αφροδίτη, και Κοτσώνας Παναγιώτης, και Γ) από την «Ανεξάρτητη κίνηση Υγειονομικών» ο Γεωργακάκης Γεώργιος.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό, άρχισε η συζήτηση για την Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
Τον λόγο πήρε ο πλειοψηφών συνάδελφος Δαμιανάκης Γεώργιος από τον πρώτο συνδυασμό «Ταξική Συσπείρωση Υγειονομικών» και πρότεινε αντιπροσωπευτικό – αναλογικό προεδρείο με βάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός να παίρνει τη θέση του προέδρου στον δεύτερο συνδυασμό , το δεύτερο κατά σειράν αξίωμα που είναι η θέση του Γραμματέα και στον τρίτο συνδυασμό το αξίωμα του αντιπροέδρου, την θέση του Ταμία καταλαμβάνει ο πρώτος συνδυασμός και την θέση του Αναπληρωτή γενικού γραμματέα ο δεύτερος συνδυασμός
Από τον εκπρόσωπο της Ταξικής Συσπείρωσης Υγειονομικών τονίστηκε με έμφαση ότι η πρόταση για αντιπροσωπευτικό προεδρείο δεν περιέχει καμία προγραμματική συμφωνία – σύγκληση με τις άλλες παρατάξεις γιατί οι απόψεις και οι θέσεις τους είναι πολιτικά και συνδικαλιστικά διαμετρικά αντίθετες, με τις θέσεις της παράταξης που εκπροσωπεί.
Ξεκαθάρισε ότι από την θέση του Προέδρου και του Ταμία που οι εργαζόμενοι με την ψήφο τους έδωσαν στην Ταξική Συσπείρωση Υγειονομικών θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων με τις θέσεις, του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος του ΠΑΜΕ όπως έχει δεσμευτεί και από την αναλυτική προεκλογική διακήρυξη της παράταξης. (επισυνάπτεται).
Στην συνέχεια τον λόγο πείρε από την «Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων» ο συνάδελφος Κοτσώνας Παναγιώτης ο οποίος συμφώνησε με την παραπάνω πρόταση για αντιπροσωπευτικό – αναλογικό προεδρείο τονίζοντας ότι αυτό είναι πάγια θέση της παράταξης που εκπροσωπεί. Θετικά τοποθετήθηκε και ο εκπρόσωπος της «Ανεξάρτητη κίνησης Υγειονομικών» συνάδελφος Γεωργακάκης Γεώργιος.
Ακολούθησε ψηφοφορία όπου εγκρίθηκε ομόφωνα η παραπάνω πρόταση.
Στην συνέχεια οι παρατάξεις πρότειναν :
H Ταξική Συσπείρωση Υγειονομικών για την θέση του προέδρου τον συνάδελφο Δαμιανάκη Γεώργιο και για την θέση του Ταμία τον συνάδελφο Δασκαλάκη Βασίλειο.
Η Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων για την θέση του Γενικού Γραμματέα τον συνάδελφο Κοτσώνα Παναγιώτη και για Αναπληρωματικό Γενικό Γραμματέα την συναδέλφισσα Νικητάκη Αφροδίτη.
Από την Ανεξάρτητη κίνησης Υγειονομικών το συνάδελφο Γεωργακάκη Γεώργιο για Αντιπρόεδρο.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε εκλέγονται:
Πρόεδρος : Δαμιανάκης Γεώργιος, με 5 ψήφους.
Γενικός Γραμματέας: Κοτσώνας Παναγιώτης με 5 ψήφους
Αντιπρόεδρος : Γεωργακάκης Γεώργιος με 5 ψήφους
Ταμίας: Δασκαλάκης Βασίλειος με 5 ψήφους
Αναπλ. Γραμματέα: Νικητάκη Αφροδίτη με 5 ψήφους
Για το ΔΣ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                  ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ