ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το νοσοκομείο Ρεθύμνου αντιμετωπίζει ολοένα αυξανόμενα προβλήματα υποστελέχωσης σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις μοιάζουν άλυτα. Σε συνδυασμό με την εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική στον ΕΟΠΥΥ και την ΠΦΥ, καθώς και την έλλειψη ιδιωτικών κλινικών στο νομό, ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Λόγω των ελλείψεων ιατρικών ειδικοτήτων, οι ασθενείς παραπέμπονται από τον ΕΟΠΥΥ στο νοσοκομείο για πρωτοβάθμια φροντίδα και συνταγογράφηση, ενώ η αποψίλωση των ΚΥ από αγροτικούς γιατρούς, νοσηλευτές, μαίες ακόμα και διαιτολόγο, επιδεινώνουν την κατάσταση.
Πολλά τμήματα και κλινικές αδυνατούν να καλύψουν τις εφημερίες του μήνα, ή αυτό καθίσταται εφικτό από την εθελοντική, απλήρωτη εργασία των ιατρών. Οι επιπρόσθετες εφημερίες έχουν σταματήσει να πληρώνονται από τον Μάιο του 2012 και η συνολική οφειλή είναι πάνω από 300.000 ευρώ. Εξακολουθεί να μην υπάρχει προεγκεκριμένο και υπογεγραμμένο από τη διοίκηση πρόγραμμα εφημεριών, με απροσδιόριστες δεοντολογικές και νομικές συνέπειες. Πρέπει να τονίσουμε ότι η Ελλάδα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη διαρκή παραβίαση των ανώτατων ορίων εβδομαδιαίας εργασίας στον ιατρικό κλάδο του ΕΣΥ γεγονός που καθιστά επισφαλή την εργασία τους. Αρκετοί γιατροί έχουν εργαστεί με «εντέλλεσθε» χωρίς αντίκρισμα για πολλούς μήνες. Οι επικουρικοί γιατροί παρότι καλύπτουν πάγιες ανάγκες, δεν αποτελούν μόνιμη λύση.
Αποκορύφωμα της περιγραφείσας κατάστασης είναι η ουρολογική κλινική, η οποία πρακτικά έχει κλείσει, ενώ αυτό αναμένεται να επιβεβαιωθεί και τυπικά στο νέο οργανισμό. Άγνωστο παραμένει, εάν θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν, κλινικές που λειτουργούν εξυπηρετώντας μεγάλο όγκο ασθενών όπως η Ψυχιατρική, η Πνευμονολογική, η Νεφρολογική και η ΩΡΛ. Η γραπτή απάντηση της διοίκησης όσον αφορά στα ουρολογικά περιστατικά, είναι να καλείται ιδιώτης ουρολόγος, εάν το επιθυμούν οι ασθενείς, χωρίς να είναι σαφές που θα νοσηλεύεται ο ασθενής και με ποιού γιατρού την ευθύνη.
Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών έχει δύο γιατρούς, ο οργανισμός προβλέπει τρεις, αλλά χρειάζονται πέντε για τη σωστή λειτουργία και την κάλυψη των εφημεριών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα επείγοντα εφημερεύουν χωρίς ειδικό ιατρό τις περισσότερες μέρες του μήνα. Το Τμήμα Αιμοδοσίας δεν διαθέτει γιατρό (αιματολογικά περιστατικά παραπέμπονται σε άλλα νοσοκομεία), στην Καρδιολογική Κλινική βγαίνει σε σύνταξη ο συντονιστής διευθυντής και απαιτείται άμεσα ένας γιατρός. Απαιτούνται επίσης, άμεσες προσλήψεις ενός νεφρολόγου, ενός αναισθησιολόγου, ενός ακτινολόγου, ενός μικροβιολόγου, ενός ορθοπεδικού και δύο γενικών χειρουργών.
Όσον αφορά στους ειδικευόμενους γιατρούς, πραγματοποιούν υπεράριθμες εφημερίες, κυρίως στο χειρουργικό τομέα, ενώ οι εφημεριακές ανάγκες του νοσοκομείου καλύπτονται από τους ειδικευόμενους γενικής ιατρικής, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευκαιριακά για την κάλυψη των κενών που προκύπτουν. Η Παιδιατρική Κλινική έχει τρεις θέσεις ειδικευομένων που δεν επαρκούν για την κάλυψη του μήνα, αλλά και αυτές ακόμη δεν καταλαμβάνονται από παιδίατρους αλλά από γενικούς γιατρούς για λίγους μήνες. Σημειωτέον ότι η εκπαίδευση των ειδικευόμενων έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Οι ανεπάρκειες του συστήματος δεν επιτρέπουν τέτοιες πολυτέλειες. Ο ρυθμός φυγής των ειδικευομένων στο εξωτερικό θα καταστήσει απαγορευτική τη λειτουργία των Νοσοκομείων στο εγγύς μέλλον.
Στο νοσηλευτικό προσωπικό οφείλονται 1680 ρεπό και δεν έχουν δοθεί 650 ημέρες άδειας από το προηγούμενο έτος. Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού δεν μπορεί να το επιλύσουν οι λίγες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού που μοιάζουν σταγόνα στον ωκεανό. Επιπλέον δεν έχουν γίνει οι κρίσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό και αυτό δυσχεραίνει τη λειτουργία των τμημάτων. Η διοικητική υπηρεσία διαρκώς αποδυναμώνεται. Οι αποχωρήσεις-συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων επιτείνουν το πρόβλημα. Κρίσιμα τμήματα της διοικητικής υπηρεσίας στη λειτουργία του νοσοκομείου, όπως το τμήμα προμηθειών και το λογιστήριο, υπολειτουργούν. Σε κάποια διοικητικά τμήματα παρατηρείται το φαινόμενο αποχωρήσαντες λόγω συνταξιοδότησης συνάδελφοι να παρέχουν “εθελοντικά” τις υπηρεσίες τους. Επιστρατεύονται άτυπες μορφές απασχόλησης με αδιαφανή κριτήρια και πηγές χρηματοδότησης.
Πέρα από την υποστελεχωση ένα άλλο καίριο ζήτημα είναι η υποχρηματοδότηση. Από ότι γνωρίζουμε έχουν εξαντληθεί τα διαχειριστικά αποθέματα του Νοσοκομείου και ιδιαίτερα του φαρμακείου εξαιτίας των περιορισμένων πιστώσεων που υπάρχουν. Απαιτείται επιπλέον κρατική επιχορήγηση έως το τέλος του χρόνου για να καλύψει το νοσοκομείο τις λειτουργικές ανάγκες του. Υπάρχει έλλειψη σε φάρμακα, αντιδραστήρια και υγειονομικό υλικό. Το πρόβλημα με τη μη επαρκή πίστωση για αγορά φαρμάκων είναι πολύ σοβαρό γιατί, εκτός των άλλων, από το φαρμακείο του νοσοκομείου προμηθεύονται φάρμακα εξωτερικοί ασθενείς με πολύ σοβαρές ασθένειες, καθώς και άποροι και ανασφάλιστοι οι οποίοι το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί. Κατά καιρούς αντιμετωπίζουμε ελλείψεις ή/και κακή ποιότητα, σε διάφορα υλικά, από φλεβοκαθετήρες και ουροκαθετήρες έως φίλτρα αιμοκάθαρσης και ορθοπεδικά υλικά. Η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τα Νοσοκομεία κατά 40% για το 2014 καθιστά, όπως είναι φανερό, δύσκολη αν όχι αδύνατη τη λειτουργία του Νοσοκομείου καθώς οι πιστώσεις αναμενέται να εξαντληθούν στα μέσα της χρονιάς.
Να τονιστεί επίσης ότι εδώ και καιρό δεν υπάρχει στελέχωση του αυτοτελούς τμήματος οργάνωσης και πληροφορικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία πολλών τμημάτων, ιδίως στα εξωτερικά ιατρεία και στα εργαστήρια.
Θεωρούμε ότι τα προβλήματα της υποστελεχωσης και της υποχρηματοδοτησης αν δεν έχουν καταστήσει, τείνουν να καταστήσουν επισφαλή τη λειτουργία του νοσοκομείου για ασθενείς και εργαζόμενους.

Η εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών και η βίαιη αλλαγή του δημοσίου χαρακτήρα του τομέα της υγείας είναι έκδηλη στους ανασφάλιστους οι οποίοι μένουν έξω από το σύστημα υγείας. Δεν νοείται ανασφάλιστοι να υπογράφουν ομόλογα χρέους στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το νοσοκομείο μετατρέπεται σε μηχανισμό φορολόγησης της αρρώστιας με ανυπολόγιστες συνέπειες για την υγεία των ασθενών.

ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΩΝ Ε.Σ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ